Impact

Al meer dan 65 jaar neemt CNH het initiatief om ervoor te zorgen dat ons bedrijfsgedrag milieu-, sociaal en bestuursbewust is - niet alleen doen wat goed is voor CNH, maar ook voor onze verschillende belanghebbenden. We zijn van mening dat we een essentiële verantwoordelijkheid hebben jegens onze eigenaren en belanghebbenden om een gezond, goed en winstgevend bedrijf op te bouwen. Naast die intentie omarmen we het idee dat we een rol en plicht hebben bij het verbeteren van deze gedeelde gemeenschap die we de wereld noemen. Die verantwoordelijkheden reiken verder dan onze normale dagelijkse bedrijfsvoering en de impact is verstrekkend.