Privacybeleid van Raven

Algemene voorwaarden

Raven Industries, Inc. en al zijn dochterondernemingen (tezamen "Raven" genoemd voor de doeleinden van dit privacybeleid) waarderen onze medewerkers, evenals uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze websites.

Raven legt een sterke nadruk op het respecteren van de privacy van zijn medewerkers en klanten. Raven erkent het belang van de privacy van Persoonsgegevens die op welke manier dan ook worden verzameld. Daarom verwerken wij alle Persoonsgegevens die worden verzameld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor de landen waar de deze worden verzameld, opgeslagen en bewaard.

Dit Privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van Persoonsgegevens die worden verstrekt aan of verzameld door Raven en biedt uitleg over hoe Raven de Persoonsgegevens gebruikt die wij van u verzamelen wanneer u onze website gebruikt.

Onderwerpen

 • Welke gegevens verzamelen we?
 • Hoe verzamelen wij uw gegevens?
 • Hoe worden uw gegevens gebruikt?
 • Hoe bewaren wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij deze?
 • Het delen van uw Persoonsgegevens
 • Overdracht van uw Persoonsgegevens naar andere landen
 • Ontvangers van de Persoonsgegevens
 • Cookies & soortgelijke technologieën
 • Gegevensretentiebeleid
 • Wettelijke grondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens
 • Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming
 • Het uitoefenen van uw rechten
 • Contact opnemen
 • Privacybeleid op andere websites
 • Updates van dit Privacybeleid
 • De "Shine the Light"-wet van Californië

Welke gegevens verzamelen we?

Raven verzamelt verschillende soorten Persoonsgegevens. Zowel binnen als buiten de Verenigde Staten verzamelt Raven Persoonsgegevens van zijn werknemers, contractanten, leveranciers en klanten die relevant zijn voor de hieronder beschreven zakelijke doeleinden. Dit privacybeleid is ook van toepassing op alle informatie die wordt verzameld door of verstrekt aan Raven of zijn diensten via de website(s) van Raven, met inbegrip van alle informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer(s), of andere informatie gedefinieerd als persoonlijke of persoonlijk identificeerbare gegevens onder toepasselijke wetgeving.

Een groot deel van de Persoonsgegevens die Raven verzamelt, wordt vrijwillig verstrekt door de werknemer of klant zelf.

De soorten Persoonsgegevens die Raven verzamelt omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Contact- en identificatiegegevens van werknemers: naam, huisadres, documenten die het adres verifiëren, telefoonnummer, mobiel nummer, persoonlijk e-mailadres, rijbewijs, andere overheidsinformatie, zoals burgerservicenummer, geboortedatum, leeftijd, aantal kinderen of afhankelijke personen, ras, land en woonplaats.
 • Functiebeschrijving: naam, afdeling of dochteronderneming van de tewerkstelling, functie, begindatum, einddatum in het geval van een voormalige werknemer, prestatiebeoordelingen en andere beoordelingen indien van toepassing.
 • Toegangs- en gebruikersinformatie van werknemers en klanten: gebruikersnaam en wachtwoorden om in te loggen op een klantenportaal, locatiegegevens, andere informatie over toegang tot de website of producten, gebruik van de creditcard van het bedrijf (ook wel bekend als de “P-kaart”), de afdeling of dochteronderneming waar zaken mee worden gedaan, informatie met betrekking tot inkooporders, inclusief afleveradressen en telefoonnummers.
 • Financiële informatie: ongeldig cheques of bankgegevens voor directe stortingsbetalingsoptie, uitbetalingen van salarissen en bonussen, 401K-pensioenbijdragen en de betreffende werkgeversbijdragen, uitkeringsbijdragen, betalingsgeschiedenis, bank- of investeringsrekening.
 • Medische informatie: Raven biedt gratis trainings-, advies- en medische diensten aan zijn teamleden aan. De trainer, adviseur of doktersassistent kan verschillende gezondheidsgerelateerde informatie verzamelen van een teamlid voor het doel van het verlenen van zijn of haar dienst(en). Daarnaast biedt Raven een ziektekostenverzekering aan veel van zijn teamleden aan, via een externe ziektekostenverzekeraar. Raven en die aanbieder kunnen gezondheidsgerelateerde informatie verzamelen om deze diensten uit te voeren.
 • Internet Protocol (IP)-adressen: Raven verzamelt de IP-adressen die onze websites bezoeken, maar we koppelen het IP-adres niet aan een bepaalde consument of huishouden en kunnen het IP-adres redelijkerwijs niet koppelen aan deze consument of huishouden. Onder bepaalde privacywetten, zoals de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) wordt deze verzameling van IP-adressen niet beschouwd als “persoonlijke informatie”.

Om onze diensten aan u te optimaliseren en onze producten voortdurend te verbeteren, kunnen we u vragen om informatie over uw persoonlijke of professionele interesse, demografische achtergrond, uw ervaringen met onze producten en diensten, evenals meer gedetailleerde informatie over ons contact met u. We kunnen uw IP-adres ook gebruiken voor sommige van onze websitediensten. Informatie over de "cookies" die we gebruiken en hun functies vindt u hieronder, in het gedeelte Cookies

Persoonsgegevens omvatten geen informatie die niet geïdentificeerd kan worden door of identificeerbaar is voor een natuurlijke persoon, of informatie die is ontdaan van alle identificatiemiddelen, zodat een persoon niet geïdentificeerd of opnieuw geïdentificeerd kan worden.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

De meeste gegevens die wij verzamelen worden direct door u verstrekt. Wij verzamelen en verwerken gegevens wanneer u de volgende handelingen uitvoert:

 • Online registreren of een bestelling plaatsten voor een van onze producten of diensten.
 • Vrijwillig deelnemen aan een klantenonderzoek of op een van onze fora of per e-mail feedback geven.
 • Het gebruiken of bekijken van onze website, via de cookies van uw browser.

Hoe worden uw gegevens gebruikt?

Raven erkent en respecteert de wettelijke rechten van belanghebbende, zoals het recht op toegang tot zijn/haar eigen Persoonsgegevens, het recht om de gegevens bij te werken of te rectificeren en het recht om de gegevens te annuleren in gevallen waarin de toepasselijke wetgeving daarin voorziet. Raven zal uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover deze verenigbaar zijn met de volgende doeleinden:

 • Voor legitieme zakelijke doeleinden en doelstellingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlenen van diensten, financiering, klantenondersteuning, productveiligheid, marketing, promotie en aanwerving van werknemers) in overeenstemming met de beginselen van relevantie, pertinentie en het gebruik van verwerkingsmethoden die geschikt zijn voor dergelijke doelstellingen (bijvoorbeeld om u te voorzien van de herinneringen van uw wachtwoord of om u te melden dat een bepaalde dienst is opgeschort voor onderhoud);
 • Voor de naleving van processen en procedures van het systeem van Raven voor de bescherming van bedrijfsgegevens, volgens welke alle gegevens worden geclassificeerd om de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen te bepalen en uit te voeren;
 • Voor administratiedoeleinden, zodat Raven contact met u kan opnemen om redenen die verband houden met de dienst waarvoor u zich hebt aangemeld.

In het bijzonder:

 • Werknemersinformatie:
  • Het identificeren van huidige, potentiële en voormalige werknemers.
   • Een voorbeeld van een doel met betrekking tot voormalige werknemers zou kunnen zijn, ten behoeve van geschillen of consultatie;
  • Om die werknemer te betalen;
  • Om u secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden aan die werknemer: zoals het 401K-pensioenplan en gezondheids-, tandheelkundige, oogheelkunde diensten, enz.;
  • Om de status van die persoon bij Raven te volgen, zoals sollicitant, werknemer, voormalig werknemer en alle mogelijke statussen, zoals: gepensioneerd, gestopt en contract beëindigd.
 • Klanteninformatie en -service:
  • Om onze diensten aan te bieden, te personaliseren, te verbeteren, bij te werken en uit te breiden, onder andere:
   • Het verifiëren van uw toegang tot de diensten en het verbeteren van de technologische beveiliging van Raven;
   • Voor het uitvoeren van bestellingen voor producten of diensten en voor andere diensten die verband houden met uw bestelling, zoals het leveren van producten, onderhoud, garantieservices, financiering, leasing en kredietdiensten;
   • Het verwerken van uw betalingen voor producten en/of serviceabonnementen of functies;
   • Om ondersteuning te bieden voor producten, productverbetering, diagnostiek en reparaties, productveiligheid of terugzendingen;
   • Het ontwikkelen van nieuwe en verbetering van bestaande producten en diensten;
   • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek; of
   • Handhaving van onze Algemene Voorwaarden.
 • Communicatie:
  • We gebruiken uw Persoonsgegevens om met u te communiceren over onze diensten, zoals:
   • Reageren op uw vragen met betrekking tot de diensten aan leden;
   • U te informeren over productwijzigingen of updates, of nieuwe producten en diensten;
   • U informatie te verstrekken of om actie te ondernemen met betrekking tot technische, beveiligings- en andere operationele problemen; of
   • Om u te voorzien van promotiemateriaal en aanbiedingen voor de producten en diensten van Raven of onze distributeurs of leveranciers.
 • Marketing:
  • We gebruiken uw Persoonsgegevens om onze dagelijkse zakelijke aspecten beter te kunnen beheren, zoals het verwerken van betalingen en het financiële beheer van accounts, productontwikkeling, productveiligheid, contractbeheer, websitebeheer, webforumbeheer, afhandeling van bestellingen of contracten, analyses, fraudepreventie, bestuur, rapportage en naleving van de wetgeving.
  • Raven kan uw Persoonsgegevens gebruiken om u informatie te sturen over onze producten en diensten waarvan wij denken dat deze u wellicht interesseren
  • U kunt zich altijd op elk gewenst moment afmelden voor deze promotiematerialen. Als u niet langer gecontacteerd wilt worden voor marketingdoeleinden, neem dan contact met ons op via de informatie in het gedeelte Contact hieronder.

Hoe bewaren wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Raven bewaart uw Persoonsgegevens op beveiligde servers op locatie of beveiligde cloud-servers. Deze servers worden verder beveiligd door vertrouwelijke, met wachtwoord beveiligde voorzorgsmaatregelen.

Raven verzamelt en bewaart alleen die Persoonsgegevens die nodig zijn voor een effectieve bedrijfsvoering van Raven of die anderszins wettelijk vereist zijn. Toegang tot dergelijke informatie zal intern alleen mogelijk zijn voor diegenen die daar speciaal toestemming toe hebben gekregen.

Het delen van uw Persoonsgegevens

Raven kan uw Persoonsgegevens delen als wij van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan geldige juridische processen (bijv. dagvaardingen, machtigingen);
 • Om de Algemene Voorwaarden van Raven te handhaven of toe te passen;
 • Om de veiligheid of integriteit van diensten te beschermen; of
 • Om de rechten, eigendommen of veiligheid van Raven, onze werknemers of gebruikers te beschermen.

Raven maakt ook gebruik van verschillende dienstverleners om ons te helpen bij het leveren van diensten aan u. Als gevolg hiervan zullen deze partnerbedrijven een deel van uw informatie in hun systemen hebben. Onze partnerbedrijven zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen inzake gegevensbeveiliging en -vertrouwelijkheid in overeenstemming met ons Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.

Deze verwerkingspartners omvatten onze:

 • Betalingsverwerkers;
 • Beheerders en aanbieders van pensioenfondsen;
 • Gezondheids-, tandheelkundige en oogheelkundige zorgleveranciers; en
 • Serviceproviders voor externe toegang.

Raven verkoopt of deelt geen Persoonsgegevens met derden die geen agent zijn.

Overdracht van uw Persoonsgegevens naar andere landen

Raven is een wereldwijde organisatie met hoofdkantoor in Sioux Falls, South Dakota, Verenigde Staten en heeft rechtspersonen, zakelijke functies en systemen in landen over de hele wereld, waaronder de Europese Economische Ruimte, Brazilië en Californië. Hoewel de Persoonsgegevens die Raven verwerkt, en alle bijbehorende diensten en systemen, zijn ondergebracht op een server in het land waar elke Raven-locatie actief is, kunnen Raven en onze dienstverleners uw Persoonsgegevens overdragen aan, opslaan of openen in rechtsgebieden die mogelijk niet dezelfde niveaus bieden met betrekking tot de gegevensbescherming als uw eigen jurisdictie. We zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens op adequate wijze beschermd worden in de rechtsgebieden waarin we deze verwerken.

U kunt meer informatie verkrijgen over de internationale overdracht van uw Persoonsgegevens door contact met ons op te nemen.

Ontvangers van de Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens worden opgeslagen op verschillende locaties of afdelingen. De ontvanger(s) van de Persoonsgegevens varieert afhankelijk van het type gegevens van werknemers, niet-werknemers, klanten en overige personen.

Voor werknemers is de ontvanger de Afdeling Personeelszaken van Raven en externe leveranciers zoals salaris- en uitkeringsverstrekkers.

Voor klanten is de ontvanger de correlerende afdeling of dochteronderneming die de dienst of het product levert. De divisies Raven Applied Technology en Raven Engineered Films delen bijvoorbeeld informatie met de afdeling Bedrijfsdiensten van Raven voor verwerking. Onze dochteronderneming Aerostar International, Inc. deelt ook informatie met de afdeling Bedrijfsdiensten van Raven Industries, Inc. om bestellingen volledig te kunnen verwerken. Een factuur voor een bestelling van een divisie of dochteronderneming zal bijvoorbeeld worden verwerkt via de Afdeling Financiën van Raven Industries, Inc.

Cookies & soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan die kunnen worden opgeroepen door een webserver in het domein dat de cookie heeft geplaatst. Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en om informatie te verzamelen over uw online voorkeuren. Dit helpt ons om u een optimale ervaring te bieden wanneer u op onze website surft en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren. We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om uw voorkeuren en instellingen op te slaan en te respecteren, zodat u zich kunt aanmelden, fraude kunt bestrijden, analyseren hoe onze producten presteren en andere legitieme doeleinden kunt vervullen. Door verder te surfen op de site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

We gebruiken ook “webbakens” om cookies te leveren en gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Onze websites kunnen webbakens, cookies of vergelijkbare technologieën van externe serviceproviders bevatten.

U beschikt over verschillende hulpmiddelen om de gegevens te beheren die worden verzameld door cookies, webbakens en soortgelijke technologieën. U kunt bijvoorbeeld beheerelementen in uw internetbrowser gebruiken om te beperken hoe de websites die u bezoekt cookies kunnen gebruiken en om uw toestemming in te trekken door cookies te wissen of te blokkeren.

Houd er rekening mee dat derden (waaronder bijvoorbeeld advertentienetwerken en aanbieders van externe diensten zoals webverkeersanalysediensten) ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben.

De meeste internetbrowsers worden automatisch ingesteld om cookies te accepteren. U kunt cookies echter blokkeren door de instelling in uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Let op: als u uw browserinstellingen gebruikt om sommige of alle cookies te blokkeren, heeft u mogelijk geen toegang tot onze site of delen van onze site.

Gegevensretentiebeleid

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zolang u in dienst bent van Raven of, als u een klant van Raven bent, zolang u een account aanhoudt of anderszins noodzakelijk om u de diensten van Raven te kunnen verlenen. Raven bewaart uw Persoonsgegevens ook indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te claimen. Raven bewaart uw Persoonsgegevens op onze systemen zolang als nodig is voor het betreffende product of dienst, of zolang als vastgelegd in een contract dat u met Raven bent aangegaan of in Ravens gegevensretentiebeleid.

Raven bewaart Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in dit document worden beschreven en in overeenkomst met de retentievereisten per document op federaal, staats- en lidstaatniveau afhankelijk van de categorie van de verwerkte Persoonsgegevens.

Raven onderneemt redelijkerwijs stappen om ervoor te zorgen dat Persoonsgegevens accuraat, volledig, actueel en betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik.

Indien toegestaan, zullen wij uw Persoonsgegevens op verzoek ook verwijderen; raadpleeg de onderstaande Contactgegevens om een dergelijk verzoek in te dienen.

Houd er echter rekening mee dat elk verzoek tot verwijdering onderworpen is aan beoordeling door de Afdeling Juridische Zaken van Raven; er kunnen bepaalde omstandigheden zijn waarin we de Persoonsgegevens moeten blijven bewaren, onafhankelijk van een dergelijk verzoek. Deze omstandigheden zijn in overeenstemming met de wettelijke grondslag voor het bewaren van Persoonsgegevens op grond van artikel 6 van het AVG (GDPR) – Rechtmatigheid van de verwerking. Raven bewaart uw Persoonsgegevens slechts voor de duur die nodig is voor een effectieve bedrijfsoperaties of anderszins wettelijk vereiste duur. Zodra deze termijn is verstreken, zullen wij uw Persoonsgegevens verwijderen.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens

Onze rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van de Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid is afhankelijk van de betreffende Persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. We verzamelen en gebruiken uw gegevens voor verschillende zakelijke doeleinden die in ons legitiem belang zijn, om met uw toestemming een contract aan te gaan of uit te voeren, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Als u meer wilt weten over specifieke rechtsgronden waarop wij ons beleid baseren om uw informatie te verwerken voor een bepaald doel (inclusief het legitieme belang dat we hebben om deze informatie te verwerken), neem dan contact met ons via de gegevens in het gedeelte Contact. Over het algemeen bestaan er verschillende rechtsgrondslagen voor de verwerking van Persoonsgegevens, waaronder: toestemming, uitvoering van een contract, legitiem belang, vitaal belang, wettelijke verplichting of publieke taak.

Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

(Europese Economische Ruimte, "EER")

In de EER hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, waaronder het recht om uw Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of de verwijdering ervan te verzoeken. Raven onderneemt redelijkerwijs stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik, nauwkeurig, volledig en up-to-date. Neem contact met ons op via onderstaande informatie over het inzien, corrigeren, bijwerken of verwijderen van uw Persoonsgegevens. We zullen uw verzoek in overweging nemen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of om overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens verzoeken. Nogmaals, u kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte Contact.

Als wij uw Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die wij vóór uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw Persoonsgegevens die worden uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan die van de toestemming.

We reageren op alle verzoeken die we ontvangen van personen die hun rechten op gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. We kunnen u vragen uw identiteit te verifiëren om ons te helpen efficiënt op uw verzoek te reageren.

Wat zijn uw rechten op gegevensbescherming in de EER?

Raven wil er zeker van zijn dat u op de hoogte bent van uw rechten op gegevensbescherming. Iedere gebruiker in de EER heeft recht op het volgende beschikkingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Recht op inzage – U hebt het recht om Raven om kopieën van uw Persoonsgegevens te vragen. Het is mogelijk dat we een kleine vergoeding in rekening brengen voor deze dienst.

Recht op rectificatie – U hebt het recht om Raven te verzoeken alle informatie te corrigeren waarvan u denkt dat het onjuist is. U hebt ook het recht om Raven te vragen informatie toe te voegen in het geval dat u denkt dat uw informatie onvolledig is.

Recht op verwijdering – U hebt het recht om Raven onder bepaalde voorwaarden te verzoeken uw Persoonsgegevens te wissen (“vergeten”).

Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om Raven te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door Raven, onder bepaalde voorwaarden.

Recht op gegevensoverdracht – U hebt het recht om Raven te verzoeken uw gegevens die door ons zijn verzamelde over te dragen aan een andere organisaties, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde omstandigheden.

Afhankelijk van waar ter wereld uw gegevens zijn verzameld, kunt u aanvullende gegevensbeschermingsrechten hebben, waaronder de volgende rechten voor Brazilië en Californië.

Wat zijn uw rechten in Brazilië?

Naast de rechten onder de AVG, biedt de Braziliaanse Algemene Wet Inzake Gegevensbescherming Lei Geral de Proteão de Dados Pessoais - “LGPD” de volgende aanvullende rechten aan haar inwoners:

Het recht om externe ontvangers te kennen – U hebt het recht op toegang tot informatie over entiteiten met wie Raven uw Persoonsgegevens heeft gedeeld. Het recht om de categorieën van gegevens te kennen – U hebt het recht op toegang tot informatie over het feit of Raven al dan niet bepaalde gegevens bezit.

Wat zijn uw rechten in Californië?

Naast de rechten vermeld onder de AVG en LGPD, hebben inwoners en werknemers in Californië de volgende aanvullende rechten op grond van de California Consumer Privacy Act ("CCPA"):

Het recht op het intrekken van toestemming – U hebt het recht om een bedrijf te laten stoppen met de verkoop van uw Persoonsgegevens aan een derde partij. (Raven verkoopt geen Persoonsgegevens aan derden.)

Het recht op non-discriminatie – U hebt het recht op non-discriminatie als u ervoor kiest om een van uw privacyrechten onder de CCPA uit te oefenen.

Het uitoefenen van uw rechten

Als u een verzoek indient met betrekking tot uw Persoonsgegevens, hebben we één (1) maand de tijd om te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen:

E-mail: legal@ravenind.com

Bel ons via: (605) 336-2750

Of schrijf ons:

Raven Industries, Inc.
Attn: Legal Department
205 E. 6th Street
Sioux Falls, SD 57104

Als u wilt worden “vergeten”, gelieve dit formulier in te vullen en te verstrekken om ons te helpen uw Persoonsgegevens efficiënt uit ons systeem te verwijderen.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit.

Contact opnemen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt met betrekking tot de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens omgaan, of als u denkt dat Raven uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, neem dan contact met ons op via de volgende manieren:

E-mail: legal@ravenind.com

Bel ons via: (605) 336-2750

Of schrijf ons:

Raven Industries, Inc.
Attn: Legal Department
205 E. 6th Street
Sioux Falls, SD 57104

Om uw rechten uit te oefenen, vult u dit formulier hier in.

Het aanvraagformulier voor het recht op het wissen van uw gegevens kunt u hier vinden.

Privacybeleid op andere websites

Raven-websites kunnen links bevatten naar andere websites die niet van Raven zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op websites van Raven. Als u op een link naar een andere website klikt, moet u hun privacybeleid lezen.

Updates van dit Privacybeleid

Raven werkt haar privacybeleid regelmatig bij en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 11 januari 2021.

De "Shine the Light"-wet van Californië

Het Burgerlijk Wetboek van de Staat California, Sectie 1798.83, ook wel bekend als de “Shine the Light”-wet, staat gebruikers in Californië toe om van ons een lijst op te vragen en te verkrijgen van welke Persoonsgegevens, indien van toepassing, we in het voorgaande kalenderjaar aan derden hebben bekendgemaakt voor hun direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van deze derden. Aanvragen kunnen slechts eenmaal per jaar worden gedaan en zijn gratis. Raven deelt momenteel geen Persoonsgegevens met derden voor onze eigen direct marketingdoeleinden als bedoeld onder Sectie 1798.83.